Pakistan Classifieds Advertisements

Doberman Puppies for sale-, pedigree papers BHI, ne se ina, hai Huma shouq

  • Location:Okara, Pakistan
  • Street Address:
  • Date Posted: Jun 06
  • Phone:>
  • Price:Rs 14,000
Animal Type: Dogs Breed: Doberman puppies Doberman yeh SalamHum sale ker Raha Hai, Inka age 17 din hai - Yani taqreeban 2 hafta ---- 22 photos attche hai ki-Inca mother attach photo BHI hai - hai mother pedigree papers BHI JIS K I Dekha Huma Sakta hai-hai yeh tohfa miles Magar nahi hai Huma shouq rakhn ka-agar koi lena hai chahata price of 15 000 hai ki ek puppy - jo kam hai shakti BHI a - hum ne se ina jald jald sale krna hai - yeh male or female hai - Jora leta hai agar to cheap SAST Hoga - lena hai agar to Huma talks Karain-Shukria,, txt messages on jawab Nahi Jaye ga dia-Contact - 0304-7052274 - AliShukria

Pictures and Videos

Doberman Puppies for sale-, pedigree papers BHI, ne se ina, hai Huma shouq

Doberman Puppies for sale-, pedigree papers BHI, ne se ina, hai Huma shouq

Contact This Advertiser!